Gayrimenkul Satışı ve Kiralamasına Döviz Yasağı!

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, menkul ile gayrimenkul alım-satım ve kiralamalarında Türk Lirası kullanılacak. Döviz üzerinden yapılmış olan sözleşmelerin 30 gün içerisinde Türk Lirası’na dönüştürüleceği belirtildi.

Türk Parası Kıymeti Koruma Konusunda Kararname, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre,

Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarında menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz.

şeklinde bir ifade yer aldı.

Döviz yasağına ilişkin karar ile ilgili tam metin ise şu şekilde:

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar:

Madde 1- 7/8/1989 tarihli ve 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 4 üncü maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz.”

Madde 2- Aynı karara aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Geçici madde 8- Bu Kararın 4. maddesinin (g) bendinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde, söz konusu bentte belirtilen ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenir.”

Madde 3- Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4- Bu karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dövizle yapılan sözleşmelerin Türk Lirası’na çevrilmesini öngören düzenleme taslağını görüşe açtı:

Dövizle yapılan sözleşmelerin Türk Lirası’na çevirilmesini düzenleyen tebliğ görüşe açıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı bahse konu tebliğe göre, Türk Lirası ile sözleşme için tarafların öncelikle kendi aralarında mutabakat sağlaması gerekecek.

Eğer taraflar anlaşamazsa 2 Ocak 2018 öncesinde imzalanan sözleşmeler için 2 Ocak 2018 kuru dikkate alınacak. 2 Ocak 2018 sonrasında imzalanan sözleşmelerde ise sözleşme tarihindeki kur geçerli olacak. Sözleşme yenileme dönemlerinde TÜFE oranından fazla artış yapılamayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dövize bağlanan sözleşmelerin TL’ye çevrilmesini öngören düzenlemenin yalnızca Türkiye’de yerleşik kişiler arasında yapılan sözleşmeleri içerdiğini, ancak uygun görülen bazı hallerde istisna uygulanabileceğini duyurmuştu. İhracatçılar, leasing, havacılık ve yabancı şirketler istisna kapsamında olacak.

Bizimle İletişim Kurun

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir